kalium chloride

Dit is een chloridezout van kalium en komt van nature voor in het lichaam en speelt een rol bij het reguleren van het kloppen van het hart. Zowel een te hoge (hyperkalemie) als een te lage concentratie (hypokalemie) kaliumchloride kan gevaarlijk zijn. Een te hoge concentratie heeft hartkloppingen tot gevolg, een te lage concentratie verlaging van de klopsnelheid (bradycardie).
Het wordt gebruikt in medicijnen en ook als dodelijke injectie bij het uitvoeren van de doodstraf in Amerika. Het merendeel van de kaliumchloride wordt gebruikt bij het vervaardigen van kunstmest. Bijwerkingen kunnen maagdarmklachten zijn: misselijkheid en braken, diarree en darmbloedingen. In grote hoeveelheden ingenomen kan het een hartstilstand veroorzaken.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.