Vaccins Feline leukemievirus (FeLV)

Infectieuze Leukemie

Er zijn voor FeLV 2 enkelvoudige vaccins in Nederland beschikbaar.

Beide fabrikanten vermelden in hun bijsluiter dat alleen FeLV negatieve katten gevaccineerd mogen worden. Dit houdt in dat dat voorafgaand aan vaccinatie de virologische status van de kat bepaald dient te worden. Het wordt afgeraden om viremische katten te vaccineren, omdat ondanks vaccinatie deze katten toch de ziekte kunnen ontwikkelen.

Het vaccin van Merial bevat aluminiumhydroxide, een hulpstof die bekend staat om zijn ernstige bijwerkingen.

Beschikbare vaccins:

Feline leukemievirus: zie tabel hieronder
Kattenziekte, Niesziekte FeLV
Kattenziekte, Niesziekte inclusief Chlamydia, FeLV

Feline leukemievirus vaccins enkelvoudig:
Leucogen Purevax FeLV
(Merial) (Merial)
8 weken en ouder 8 weken en ouder
Werkzame bestanddelen
Adjuvantia/hulpstoffen
3% aluminiumhydroxide gel;
Gezuiverd extract van Quillaja saponaria natriumchloride, dinatriumfosfaat watervrij, kaliumdihydrogeenfosfaat
Kaliumchloride, natriumchloride kaliumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat dihydraat, magnesiumchloride hexahydraat calciumchloride dihydraat, water voor injectie
Dosering
Jaarlijks na een 2-voudige basisvaccinatie met een interval van 3-4 weken Jaarlijks na een 2-voudige basisvaccinatie met een interval van 3-5 weken
Toediening
Subcutaan Subcutaan
Bijwerkingen
Gematigde lokale reactie van voorbijgaande aard (≤2 cm) (zwelling, oedeem, knobbeltje) (vaak). Voorbijgaand klein knobbeltje (≤ 2 cm) op de injectieplaats, wat verdwijnt binnen 1-4 weken.
Pijn bij palpatie, niezen of conjunctivitis (zeldzaam).
Hyperthermie (1-4 dagen), apathie en verstoring van de spijsvertering (vaak). Voorbijgaande slaperigheid en hyperthermie (uitzonderlijk).
Anafylactische reacties (zeer zeldzaam). Overgevoeligheidsreacties (uitzonderlijk).
Waarschuwingen
Niet gebruiken bij drachtige katten.
Het gebruik wordt afgeraden tijdens de lactatie.
Niet gebruiken bij drachtige dieren.
Het gebruik is niet aanbevolen tijdens de lactatie.
Alleen feliene leukemievirus (FeLV)negatieve katten mogen gevaccineerd worden. Het verdient dan ook aanbeveling om de katten vóór de vaccinatie te onderzoeken op FeLV. Het is aangeraden om vóór de vaccinatie het bloed op FeLV antigenen te testen.
Vaccinatie van FeLV positieve katten heeft geen voordeel.
Min. 10 dagen vóór de vaccinatie behandelen tegen maag-darmwormen (aanbevolen).
In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd, en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Klik hier voor volledige tekst registratie Leucogen Klik hier voor volledige tekst registratie Purevax FeLV