Combinatievaccins:

Kattenziekte, Niesziekte inclusief Chlamydia

Voor deze combinatie zijn 4 vaccins beschikbaar (zie tabel hieronder).
Fabrikant Zoetis hanteert een vanaf leeftijd van 12 weken tegenover 8 weken bij de overige fabrikanten. Het vaccin van Zoetis bevat als enige van deze combinaties minerale olie. Het vaccin van fabrikant Merial bevat gentamicine.

Fabrikanten Intervet en Merial waarschuwen dat personen met immunodeficiëntie of die immunosuppressieve middelen gebruiken dit vaccin beter kunnen vermijden.

De geadviseerde herhalingsfrequentie loopt nogal uiteen, van 1-3 jaar.

Beschikbare vaccins:

Combinatievaccins:

Niesziekte
Kattenziekte, Niesziekte
Kattenziekte, Niesziekte inclusief Chlamydia: zie tabel hieronder
Kattenziekte, Niesziekte, FeLV
Kattenziekte, Niesziekte inclusief Chlamydia, FeLV

Kattenziekte, Niesziekte inclusief Chlamydia vaccins:
Felocell CVR-C Fevaxyn Quatrifel Nobivac Forcat Purevax RCPCh
(Elanco) (Zoetis) (Intervet) (Merial)
8 weken en ouder 12 weken en ouder 8 weken en ouder 8 weken en ouder
Werkzame bestanddelen
Levend geattenueerd: Geïnactiveerd: Levend, gevriesdroogd vaccin Geïnactiveerd:
Feline Calicivirus, stam F9 Feline calicivirus, stam 255 Feline Calicivirus, stam F9 Feline Calicivirus antigenen (stammen FCV 431 en G1)
Levend verzwakt:
Feline infectieuze Rhinotracheïtis-virus, stam FVRm Feline rhinotracheïtisvirus, stam 605 Feline herpesvirus type 1, stam G2620A Feline Rhinotracheïtis herpesvirus (stam FHV F2)
Chlamydia felis, stam Baker Chlamydophila felis, stam Cello Chlamydophila felis, stam Baker Chlamydophila felis (stam 905)
Feline Panleukopenievirus, Sneeuwluipaard stam Feline panleucopenie virus, stam CU4 Feline Panleukopenievirus, stam MW-1 Feline Panleucopenie virus (PLI IV)
Adjuvantia/hulpstoffen
Gevriesdroogd vaccincomponent: L2 Stabilisator (Dextran 40, caseïne hydrolysaat, lactose, sorbitol, natrium hydroxide), Modified Eagle’s medium (MEM)
Suspendeermiddel: water voor injectie
Adjuvantia: Ethyleen maleinezuur anhydride (EMA31), neocryl, emulsigen SA
Hulpstoffen: Eagles Earles Medium met Hepes
Lyofilisaat: gelatine, sucrose, dinatriumfosfaatdihydraat
Solvens: dinatriumfosfaatdihydraat kaliumdiwaterstoffosfaat, water voor injectie
Gentamicine, sucrose, sorbitol, Dextran 40, caseïne hydrolysaat, collageen hydrolysaat, dikaliumfosfaat, kaliumdiwaterstoffosfaat, kaliumhydroxide, natriumchloride, dinatriumwaterstoforthofosfaat, monokaliumfosfaat anhydraat, kaliumchloride, dinatriumfosfaat dihydraat, magnesiumchloride hexahydraat, calciumchloride dihydraat
Dosering
Jaarlijks na 2-voudige basis-vaccinatie met een interval van 3-4 weken Jaarlijks na een 2-voudige basisvaccinatie met een interval van 3-4 weken Jaarlijks na 2-voudige basis-vaccinatie met een interval van 3-4 weken voor FCV, FHV en Ch. felis; 3-jaarlijks voor FPV 3-Jaarlijks na 2-voudige basis-vaccinatie met een interval van 3-4 weken en booster na een jaar voor FCV, FHV en FPV;
Jaarlijks voor Ch felis
M.b.t. kattenziekte is een immuniteitsduur van enkele maanden en m.b.t. Chlamydophila felis een partiële bescherming van 1 maand aannemelijk gemaakt.
Maternale antistoffen kunnen het resultaat van de vaccinatie ongunstig beïnvloeden. Wanneer hoge titers van maternale antistoffen tegen de rhinotracheïtis, calicivirus, panleucopenie of Chlamydophila componenten verwacht kunnen worden (bijvoorbeeld bij kittens met een leeftijd van 9-12 weken waarvan de moeders zijn gevaccineerd vóór de dracht en/of die zeker of vermoedelijk eerder zijn blootgesteld aan 1 of meer van de pathogenen) moet het schema voor de basisvaccinatie uitgesteld worden tot de leeftijd van 12 weken.
Toediening
Subcutaan Subcutaan of intramusculair Subcutaan Subcutaan
Bijwerkingen
Voorbijgaande verhoging van de rectale temperatuur, voorbijgaande kreupelheid en voorbijgaande sloomheid (zeldzaam). Een entreactie kan optreden, zoals voorbijgaande koorts, braken, gebrek aan eetlust en/of lusteloosheid, die gewoonlijk binnen 24 uur verdwijnt (zeldzaam). Lichte voorbijgaande verhoging van de lichaamstemperatuur (tot 40°C) gedurende 1-2 dagen.
Niezen, hoesten, neusuitvloeiing, sloomheid en verminderde eetlust tot 2 dagen na vaccinatie (soms).
Voorbijgaande apathie en anorexie alsook hyperthermie (gewoonlijk gedurende 1 of 2 dagen) (incidenteel).
Voorbijgaande hyperthermie en lethargie, soms in combinatie met kreupelheid in volwassen katten, gedurende 1-3 weken na de herhalingsvaccinatie (zeer zeldzaam).
Zachte niet pijnlijke zwellingen (≤1 cm gemiddeld) op de injectieplaats gedurende de 1e 24 uur na vaccinatie. Deze kunnen overgaan in niet pijnlijke harde knobbeltjes die tot 21 dagen na toediening kunnen blijven bestaan. Een lokale reactie met zwelling, pijn, jeuk en haaruitval op de plaats van injectie (zo nu en dan). Lichte, voorbijgaande zwelling op de plaats van injectie gedurende 1-2 dagen kan voorkomen. Lokale reactie (een lichte pijn bij palpatie, jeuk of een beperkt oedeem) (verdwijnt binnen hoogstens 1 of 2 weken).
Anafylactische reactie (zeer zeldzaam). Overgevoeligheidsreacties met oedeem, jeuk, ademhalings- en hartproblemen, ernstige maagdarmstoornissen of shock gedurende de eerste uren na vaccinatie (zeer zeldzaam). Overgevoeligheidsreactie (uitzonderlijk).
Waarschuwingen
Niet gebruiken tijdens de dracht. De veiligheid van het vaccin bij drachtige poezen is niet onderzocht. Vaccinatie van drachtige poezen wordt afgeraden. Niet gebruiken tijdens dracht en lactatie. Levend FPL virus kan tot reproductieproblemen bij drachtige katten en geboorteafwijkingen bij het nageslacht leiden. Niet gebruiken bij drachtige dieren. Gebruik wordt afgeraden tijdens de lactatie.
De Chl. felis vaccinstam kan gedurende meer dan 21 dagen door gevaccineerde katten worden uitgescheiden en kan zich verspreiden naar niet-gevaccineerde dieren zonder klinische verschijnselen te veroorzaken.
Personen met immunodeficiëntie of die immunosuppressieve middelen gebruiken wordt aangeraden contact met het vaccin te vermijden. Personen met immunodeficiëntie of die immunosuppressiva nemen mogen niet met dit vaccin omgaan.
Voor de gebruiker:
Dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelfinjectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger. Raadpleeg in geval van accidentele injectie onmiddellijk een arts, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid miniem is.
Zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u heeft.
Consulteer opnieuw een arts, als de pijn meer dan 12 uur na het eerste medisch onderzoek aanhoudt.

Voor de arts:
Dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie, zelfs met kleine hoeveelheden, kan hevige zwelling veroorzaken die bijvoorbeeld kan leiden tot ischemische necrose en zelfs tot verlies van een vinger.
Onderzoek door een deskundig chirurg is met SPOED vereist. Het kan nodig zijn in een vroeg stadium een incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name wanneer de weke massa van de vinger of pezen aangetast zijn.
In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd, de bijsluiter of het etiket te worden getoond en de aanwezigheid van de levende Chlamydia component genoemd te worden.
Klik hier voor volledige tekst registratie Felocell CRV-C Klik hier voor volledige tekst registratie Fevaxyn Quatrifel Klik hier voor volledige tekst registratie Nobivac Forcat Klik hier voor volledige tekst registratie Purevax RCPCh